Data Recovery & Backups

Voorkomen is beter dan genezen

Zorg voor een herstelplan. Maak regelmatig back-ups. Bewaar de back-ups op een veilige plaats. Test of de back-up werkt en of u het systeem terug kan zetten naar een staat waarin alles normaal functioneert.Vermijd hoge/lage temperaturen

Stel uw harde schijf niet bloot aan extreme warme of koude temperaturen. Constante warmte kan de duurzaamheid van uw harde schijf verkorten, de prestaties verminderen en kan de elektronische onderdelen beschadigen.Stabiel, schoon en veilige omgeving

Plaats uw computer niet op een onstabiele of mobiele plek. Iedere schok of stoot kan de harde schijf tijdens werking beschadigen. Het is van uiterst belang om een stabiele en veilige plek te vinden voor uw computer.Verwijderde data

Als u merkt dat bestanden zijn verwijderd of verdwenen zonder een duidelijke verklaring, maak in dat geval geen nieuwe data aan, verplaats geen bestanden en sla geen nieuwe data op. Indien u deze stappen wel uitvoert, dan verkleint u de kans op een compleet herstel. Mocht u gebruik maken van een Recovery programma, wat wij echter afraden, installeer dan niets op de schijf waar de data van verloren is gegaan.Klikkende, krassende of tikkende geluiden

Zet onmiddellijk uw systeem uit als u merkt dat uw harde schijf klikkende, krassende of andere vreemde geluiden maakt. Doet u dat niet, dan is de kans groot dat de schijf ernstige schade oploopt. Bel ons direct voor advies. Wij nemen de mogelijkheden met u door.Reageer kalm

Raak niet in paniek, dit kan u alleen meer schade bezorgen. Bekijk nauwkeurig de mogelijkheden om uw data te herstellen.Maak een overzicht van de laatste handelingen

Noteer wat er precies gebeurd is. Probeer een overzicht te maken van de voor u belangrijke bestanden. Controleer of er een back-up aanwezig is.

Het is tijd om ons in te schakelen.

We voeren allereerst een grondige diagnose uit om vast te stellen welke onderdelen er beschadigd zijn die wellicht het probleem hebben veroorzaakt. Laat uw harde schijf in geen enkel geval door een vriend of iemand die meent het voor u te kunnen maken de schijf openen.